สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ติดต่อเราเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์


ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

SEND US A MESSAGE

CONTACT INFORMATION

จดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 ทรายกองดิน คลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 083-622-5555
Line@ : @chonlatee
info@chonlatee.com

รู้หรือไม่ว่า? ค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


รูปแบบการค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

  • ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเซียลมีเดีย Application)
  • ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider:ISP)
  • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)
  • ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

*** ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ

*** คำชี้แจงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ***

จดทะเบียนพาณิชย์กับเราวันนี้ โทร : 083-622-5555

จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์.com


44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 083-622-5555 | HR : 089-230-3940
e-mail : info@chonlatee.com